Bijbelwerk info

 • ‘Bijbelwerk voor verteller en kind’ is een methode voor het Bijbelonderwijs aan kinderen van 4 – 12 jaar
 • De naam ‘Bijbelwerk’ is gekozen om aan te geven dat de Bijbel niet alleen verteld, maar ook verwerkt wordt
 • ‘Bijbelwerk’ bestaat uit:

  • Een index en vertelrooster, waarin de titels en de onderwerpen zijn opgenomen
  • 365 vertelkaarten (geschreven door Evert Kuijt)
  • Op de vertelkaarten vind je (achtergrond-)informatie rond de verhalen, opmerkingen op didactisch gebied, tekstverwijzingen, tijdbalk, kaarten
  • Ongeveer 720 werkbladen, verdeeld over de onder- midden- en bovenbouwgroepen
  • ‘Bijbelwerk’ is uitgegeven door ‘Stichting kinderwerk Timotheüs’, en is op een CD-rom te bestellen, www.kinderwerktimotheüs.nl Op deze CD-rom staan zowel de NBG als de Statenvertaling

‘ Bijbelwerk’ op ‘ Bijbelidee’

 • De speelwerkbladen en lessuggesties voor de onderbouwgroepen van ‘Bijbelwerk’ staan op ‘Bijbelidee
 • Nummering

  • Rode cijfers: De Bijbelverhalen zijn op volgorde genummerd voor 'Bijbelidee'.
  • Daarnaast worden de onderbouwnummers van 'Bijbelwerk' vermeld. Zo kun je de onderbouwbladen, wanneer daar naar verwezen wordt, makkelijk terug vinden.
 • Handig om te weten

  • Bij sommige verhalen wordt verwezen naar de kijk- luister- en doeboeken ‘Over de schepping’ en ‘Vrienden van de Here Jezus’ Kijk voor de inhoud van deze boeken bij > speelboeken
  • Alle versjes van beertje Bob, (die bij de lessuggesties worden genoemd) zijn opnieuw uitgewerkt met gekleurde illustraties. > Beertje Bob
  • Voor de kijkdoosboeken, (uitgeverij de Ruiter in Gorinchem) is intussen de Juniorinformatiereeks in de plaats gekomen. Tip: Kijk in de bibliotheek naar informatieboeken over de genoemde onderwerpen.