Weet het woord info

Leer een bijbeltekst

 • Kun je  jonge kinderen al Bijbelteksten aanleren? Zeker weten!

  • Gods woorden werken altijd iets positiefs voor ons uit. 
  • Gods woord is levend en krachtig. (Hebr. 4:12) 
  • God belooft dat het woord dat voortkomt uit Zijn mond niet vruchteloos naar Hem terug keert. (Jesaja 55:11) 
  • Door te luisteren naar het woord van God komt er geloof. (Romeinen 10:17)
  • Kinderen nemen de woorden van God serieus, ze vertrouwen erop dat het waar is wat God zegt. 
  • Wat is het fijn als kinderen al vroeg ontdekken dat God een liefdevolle Vader voor je is! 
 • Hoe leer je een tekst aan bij jonge kinderen?

  • Veel spelideeën vind je bij ‘Weet het Woord’.
  • Leer (korte)teksten aan die het kind al kan begrijpen.
  • Leg uit wat een moeilijk woord betekent.
  • Niet alle teksten zijn geschikt, een jong kind denkt concreet. 
  • Teksten met abstracte beelden, neemt het kind heel letterlijk. Bijv. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Dit is verwarrend, want het kind kan denken: waar zit die lamp dan ergens bij mijn voet?
  • Neem teksten die aansluiten bij zijn belevingswereld, met mooie beloften hoe God voor je zorgt. Bijvoorbeeld: Je hoeft niet bang te zijn, God is altijd bij je, God troost je als je verdrietig bent, God houdt zoveel van je, etc. 
  • Maak het aantrekkelijk door zoveel mogelijk zintuigen in te schakelen bij het leren van een Bijbeltekst.